Program do wyznaczania napięcia w złączu LRM zgdonie z normą IEC 61243-5.

Pojemność izolatora C1
pF
%
Pojemność dopasowująca C2
nF
%
Napięcia zamionowe sieci Un
kV
Dopuszczalna maksymalna wartość napięcia w złączu LRM
V
Dopuszczalna minimalna wartość napięcia w złączu LRM
V

Obliczone wartości napięć w złączu LRM dla pojemności C1 i C2 w funkcji napięcia znamionowego Un.

Max - maksymalna wartość napięcia w złaczu LRM.
Min - minimalna wartość napięcia w złaczu LRM.

Copyright © 2016 Instytut Tele- i Radiotechniczny, wszelkie prawa zastrzeżone.